fotobudka-fotland-pl
fotland.pl wynajem fotobudka napis love
napis love wynajem fotoland.pl

"Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie samozatrudnienia

współfinansowana jest ze środków

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej świadczącej usługi fotograficzne.