fotobudka-fotland-pl
fotland.pl wynajem fotobudka napis love
napis love wynajem fotoland.pl

"Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nazwa operacji: Fotobudka jako innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne o możliwościach animacji, aktywizacji i integracji społecznej, umożliwiające promocję lokalnych zasobów za pośrednictwem Internetu.

 Operacja mająca na celu utworzenie 1-osobowej działalności gospodarczej świadczącej usługi fotograficzne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej świadczącej usługi fotograficzne.