Regulamin rezerwacji fotobudki na fotland.pl – dn. 06.11.2023r.

 • Fotobudka to zautomatyzowane, samoobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia w różnych formatach, na przykład 5×15 cm lub 10×15 cm oraz drukuje w ciągu 10-15 sekund.
 • Rezerwacji fotobudki można dokonać telefonicznie, osobiście lub elektronicznie poprzez maila: kontakt@fotland.pl lub formularz rezerwacyjny: https://fotland.pl/kontakt/
 • Rezerwacja terminu następuje tylko i wyłącznie po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej – zadatku.
 • Zamawiajjący zobowiązany jest przygotować odpowiednią, zadaszoną przestrzeń o stabilnym, suchym podłożu do swobodnego działania Fotobudki, min. 3,5×3,5 m oraz zapewnić dostęp do gniazdka 230V. Obwód musi być wolny od wszystkich innych podłączonych urządzeń mogących negatywnie wpływać na dostawę energii do Fotobudki. Jakiekolwiek opóźnienia w dostawie energii lub uszkodzenia przez nią wyrządzone leży w gestii klienta. W przypadku wynajmu fotolustra – wymagane jest miejsce na parterze lub łatwy dostęp do windy.
 • W pakiecie „Podstawowym” (2h) oraz „Premium” (3h) księga gości do wklejania zdjęć i wpisów gości wraz z potrzebnymi akcesoriami (markery, naklejki, klej) podlega dopłacie 100 zł. W pakiecie „Profesjonalnym” (4h) i „Exclusive” (5h) księga gości jest wliczona w cenę pakietu.
 • Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zamówienia.
 • Wynajmujący zobowiązuje się do rozstawienia oraz uruchomienia fotobudki na min.10 min. przed wyznaczonym czasem wynajmu.
 • Zamawiający wszelkie uwagi do zamówienia i ustalenia powinien podać mailowo na adres: kontakt@fotland.pl
 • Wszelkie prośby o zmianę daty należy informować minimum 30 dni przed potwierdzonym terminem realizacji usługi. Zmiana jest uzależniona od dostępności terminu oraz podpisania nowej umowy. O wszelkich zmianach należy powiadamiać w formie pisemnej na adres: kontakt@fotland.pl
 • Opłata rezerwacyjna przechodzi na rzecz nowej umowy. W przypadku braku dostępności w alternatywnej dacie opłata rezerwacyjna (zadatek) nie ulega zwrotowi. Rezygnacja z usługi wiąże się z brakiem zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Zamawiający nie ponosi za sobą innych, dodatkowych kosztów w razie rozwiązania umowy.
 • Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń fotobudki oraz sprzętu elektronicznego/fotograficznego, które miały miejsce podczas realizacji zlecenia nie z winy animatora pokrywa Zamawiający.
 • Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy, jeśli wykonanie w zwykły sposób zostanie uniemożliwione, ograniczone lub opóźnione przez zdarzenie, które jest rezultatem siły wyższej, sytuacji losowej lub wyłącznej winy osoby trzeciej.